Πρόγραμμα AECOS
Ένα προϊόν από την Artex Value Ltd.

Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα AECOS για να προσαρμόσετε το χαρτοφυλάκιό σας χρησιμοποιώντας Παραδοσιακές και Εναλλακτικές επενδύσεις.

Δημιουργήστε το δικό σας χαρτοφυλάκιο, με βάση τις δικές σας επενδυτικές προτιμήσεις, προσδοκίες αποδόσεων και ανοχή στον επενδυτικό κίνδυνο (ρίσκο).

Το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερη ευελιξία, διασπορά κινδύνου, μειωμένος επενδυτικός κίνδυνος, σταθερή μακροπρόθεσμη απόδοση.

Οι λογαριασμοί ανοίγονται στην τράπεζα στο όνομά σας, έχουν ημερίσια ρευστότητα και υπάρχει η δυνατότητα καθημερινής web-based πρόσβασης στις πληροφορίες του λογαριασμού σας.

Δημιουργήστε το χαρτοφυλάκιό σας
Πρότυπο ποικίλο χαρτοφυλάκιο
 
Προεπιλεγμένα χαρτοφυλάκια: [Συμβουλή]
 
Μετοχικά χαρτοφυλάκια
 
Μετοχές Κυρίων αγορών  %
Max 100%
[Συμβουλή]
Μετοχές Αναδυόμενων Αγορών (συμπεριλαμβανομένων των ETF’s-Exchange Traded Funds) %
Max 100%
[Συμβουλή]
 
Εναλλακτικα Χαρτοφυλάκια
 
Ομόλογα %
Max 100%
[Συμβουλή]
Νομίσματα %
Max 100%
[Συμβουλή]
Μέταλλα %
Max 100%
[Συμβουλή]
Ενέργεια %
Max 100%
[Συμβουλή]
Συνολική Κατανομή χαρτοφυλακίου %
[Συμβουλή]
 
Αμοιβές
 
Αμοιβή διαχείρισης %
π.χ. 2%
[Συμβουλή]
Αμοιβή απόδοσης %
π.χ. 20%
[Συμβουλή]